Ontslag Oudelande

Uw werkgever in Oudelande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudelande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudelande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudelande. Uw werkgever in Oudelande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudelande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudelande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudelande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudelande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudelande of met bevallingsverlof bent in Oudelande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudelande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudelande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudelande
 • Als u in Oudelande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudelande wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudelande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudelande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudelande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudelande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudelande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudelande. Uitzonderingen in Oudelande;
 • Als uw werkgever in Oudelande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudelande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudelande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudelande niet geschikt voor uw werk in Oudelande of
 • u functioneert niet voldoende in Oudelande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudelande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudelande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudelande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudelande verblijft, dan mag uw werkgever in Oudelande u eveneens wel ontslaan.