Ontslag Het oudeland

Uw werkgever in Het oudeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het oudeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het oudeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het oudeland. Uw werkgever in Het oudeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het oudeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het oudeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het oudeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het oudeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het oudeland of met bevallingsverlof bent in Het oudeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het oudeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het oudeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het oudeland
 • Als u in Het oudeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het oudeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Het oudeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het oudeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het oudeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het oudeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het oudeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het oudeland. Uitzonderingen in Het oudeland;
 • Als uw werkgever in Het oudeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het oudeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het oudeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het oudeland niet geschikt voor uw werk in Het oudeland of
 • u functioneert niet voldoende in Het oudeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het oudeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het oudeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het oudeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het oudeland verblijft, dan mag uw werkgever in Het oudeland u eveneens wel ontslaan.