Ontslag Oudehorne /aldhoarne

Uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudehorne /aldhoarne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudehorne /aldhoarne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudehorne /aldhoarne. Uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudehorne /aldhoarne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudehorne /aldhoarne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudehorne /aldhoarne of met bevallingsverlof bent in Oudehorne /aldhoarne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudehorne /aldhoarne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudehorne /aldhoarne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudehorne /aldhoarne
 • Als u in Oudehorne /aldhoarne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudehorne /aldhoarne wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudehorne /aldhoarne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudehorne /aldhoarne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudehorne /aldhoarne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudehorne /aldhoarne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudehorne /aldhoarne. Uitzonderingen in Oudehorne /aldhoarne;
 • Als uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudehorne /aldhoarne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudehorne /aldhoarne niet geschikt voor uw werk in Oudehorne /aldhoarne of
 • u functioneert niet voldoende in Oudehorne /aldhoarne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudehorne /aldhoarne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudehorne /aldhoarne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudehorne /aldhoarne verblijft, dan mag uw werkgever in Oudehorne /aldhoarne u eveneens wel ontslaan.