Ontslag Oudehaske /aldehaske

Uw werkgever in Oudehaske /aldehaske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudehaske /aldehaske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudehaske /aldehaske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudehaske /aldehaske. Uw werkgever in Oudehaske /aldehaske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudehaske /aldehaske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudehaske /aldehaske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudehaske /aldehaske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudehaske /aldehaske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudehaske /aldehaske of met bevallingsverlof bent in Oudehaske /aldehaske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudehaske /aldehaske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudehaske /aldehaske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudehaske /aldehaske
 • Als u in Oudehaske /aldehaske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudehaske /aldehaske wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudehaske /aldehaske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudehaske /aldehaske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudehaske /aldehaske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudehaske /aldehaske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudehaske /aldehaske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudehaske /aldehaske. Uitzonderingen in Oudehaske /aldehaske;
 • Als uw werkgever in Oudehaske /aldehaske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudehaske /aldehaske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudehaske /aldehaske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudehaske /aldehaske niet geschikt voor uw werk in Oudehaske /aldehaske of
 • u functioneert niet voldoende in Oudehaske /aldehaske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudehaske /aldehaske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudehaske /aldehaske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudehaske /aldehaske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudehaske /aldehaske verblijft, dan mag uw werkgever in Oudehaske /aldehaske u eveneens wel ontslaan.