Ontslag Oudega /aldegea

Uw werkgever in Oudega /aldegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudega /aldegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudega /aldegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudega /aldegea. Uw werkgever in Oudega /aldegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudega /aldegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudega /aldegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudega /aldegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudega /aldegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudega /aldegea of met bevallingsverlof bent in Oudega /aldegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudega /aldegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudega /aldegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudega /aldegea
 • Als u in Oudega /aldegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudega /aldegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudega /aldegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudega /aldegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudega /aldegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudega /aldegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudega /aldegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudega /aldegea. Uitzonderingen in Oudega /aldegea;
 • Als uw werkgever in Oudega /aldegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudega /aldegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudega /aldegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudega /aldegea niet geschikt voor uw werk in Oudega /aldegea of
 • u functioneert niet voldoende in Oudega /aldegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudega /aldegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudega /aldegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudega /aldegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudega /aldegea verblijft, dan mag uw werkgever in Oudega /aldegea u eveneens wel ontslaan.