Ontslag Oudedorp

Uw werkgever in Oudedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudedorp. Uw werkgever in Oudedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudedorp of met bevallingsverlof bent in Oudedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudedorp
 • Als u in Oudedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudedorp. Uitzonderingen in Oudedorp;
 • Als uw werkgever in Oudedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudedorp niet geschikt voor uw werk in Oudedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Oudedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Oudedorp u eveneens wel ontslaan.