Ontslag Oudedijk

Uw werkgever in Oudedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oudedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oudedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oudedijk. Uw werkgever in Oudedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oudedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oudedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oudedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oudedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oudedijk of met bevallingsverlof bent in Oudedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oudedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oudedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oudedijk
 • Als u in Oudedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oudedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oudedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oudedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oudedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oudedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oudedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oudedijk. Uitzonderingen in Oudedijk;
 • Als uw werkgever in Oudedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oudedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oudedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oudedijk niet geschikt voor uw werk in Oudedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oudedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oudedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oudedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oudedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oudedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oudedijk u eveneens wel ontslaan.