Ontslag Oude wetering

Uw werkgever in Oude wetering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude wetering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude wetering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude wetering. Uw werkgever in Oude wetering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude wetering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude wetering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude wetering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude wetering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude wetering of met bevallingsverlof bent in Oude wetering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude wetering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude wetering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude wetering
 • Als u in Oude wetering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude wetering wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude wetering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude wetering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude wetering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude wetering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude wetering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude wetering. Uitzonderingen in Oude wetering;
 • Als uw werkgever in Oude wetering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude wetering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude wetering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude wetering niet geschikt voor uw werk in Oude wetering of
 • u functioneert niet voldoende in Oude wetering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude wetering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude wetering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude wetering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude wetering verblijft, dan mag uw werkgever in Oude wetering u eveneens wel ontslaan.