Ontslag Oude waranda

Uw werkgever in Oude waranda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude waranda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude waranda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude waranda. Uw werkgever in Oude waranda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude waranda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude waranda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude waranda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude waranda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude waranda of met bevallingsverlof bent in Oude waranda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude waranda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude waranda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude waranda
 • Als u in Oude waranda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude waranda wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude waranda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude waranda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude waranda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude waranda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude waranda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude waranda. Uitzonderingen in Oude waranda;
 • Als uw werkgever in Oude waranda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude waranda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude waranda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude waranda niet geschikt voor uw werk in Oude waranda of
 • u functioneert niet voldoende in Oude waranda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude waranda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude waranda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude waranda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude waranda verblijft, dan mag uw werkgever in Oude waranda u eveneens wel ontslaan.