Ontslag Oude-tonge

Uw werkgever in Oude-tonge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude-tonge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude-tonge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude-tonge. Uw werkgever in Oude-tonge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude-tonge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude-tonge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude-tonge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude-tonge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude-tonge of met bevallingsverlof bent in Oude-tonge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude-tonge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude-tonge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude-tonge
 • Als u in Oude-tonge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude-tonge wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude-tonge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude-tonge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude-tonge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude-tonge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude-tonge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude-tonge. Uitzonderingen in Oude-tonge;
 • Als uw werkgever in Oude-tonge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude-tonge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude-tonge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude-tonge niet geschikt voor uw werk in Oude-tonge of
 • u functioneert niet voldoende in Oude-tonge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude-tonge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude-tonge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude-tonge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude-tonge verblijft, dan mag uw werkgever in Oude-tonge u eveneens wel ontslaan.