Ontslag Oude terp /ald terp

Uw werkgever in Oude terp /ald terp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude terp /ald terp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude terp /ald terp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude terp /ald terp. Uw werkgever in Oude terp /ald terp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude terp /ald terp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude terp /ald terp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude terp /ald terp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude terp /ald terp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude terp /ald terp of met bevallingsverlof bent in Oude terp /ald terp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude terp /ald terp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude terp /ald terp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude terp /ald terp
 • Als u in Oude terp /ald terp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude terp /ald terp wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude terp /ald terp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude terp /ald terp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude terp /ald terp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude terp /ald terp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude terp /ald terp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude terp /ald terp. Uitzonderingen in Oude terp /ald terp;
 • Als uw werkgever in Oude terp /ald terp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude terp /ald terp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude terp /ald terp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude terp /ald terp niet geschikt voor uw werk in Oude terp /ald terp of
 • u functioneert niet voldoende in Oude terp /ald terp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude terp /ald terp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude terp /ald terp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude terp /ald terp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude terp /ald terp verblijft, dan mag uw werkgever in Oude terp /ald terp u eveneens wel ontslaan.