Ontslag Oude strumpt

Uw werkgever in Oude strumpt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude strumpt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude strumpt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude strumpt. Uw werkgever in Oude strumpt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude strumpt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude strumpt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude strumpt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude strumpt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude strumpt of met bevallingsverlof bent in Oude strumpt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude strumpt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude strumpt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude strumpt
 • Als u in Oude strumpt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude strumpt wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude strumpt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude strumpt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude strumpt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude strumpt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude strumpt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude strumpt. Uitzonderingen in Oude strumpt;
 • Als uw werkgever in Oude strumpt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude strumpt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude strumpt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude strumpt niet geschikt voor uw werk in Oude strumpt of
 • u functioneert niet voldoende in Oude strumpt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude strumpt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude strumpt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude strumpt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude strumpt verblijft, dan mag uw werkgever in Oude strumpt u eveneens wel ontslaan.