Ontslag Oude stee

Uw werkgever in Oude stee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude stee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude stee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude stee. Uw werkgever in Oude stee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude stee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude stee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude stee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude stee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude stee of met bevallingsverlof bent in Oude stee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude stee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude stee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude stee
 • Als u in Oude stee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude stee wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude stee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude stee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude stee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude stee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude stee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude stee. Uitzonderingen in Oude stee;
 • Als uw werkgever in Oude stee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude stee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude stee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude stee niet geschikt voor uw werk in Oude stee of
 • u functioneert niet voldoende in Oude stee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude stee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude stee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude stee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude stee verblijft, dan mag uw werkgever in Oude stee u eveneens wel ontslaan.