Ontslag Oude statenzijl

Uw werkgever in Oude statenzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude statenzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude statenzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude statenzijl. Uw werkgever in Oude statenzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude statenzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude statenzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude statenzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude statenzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude statenzijl of met bevallingsverlof bent in Oude statenzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude statenzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude statenzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude statenzijl
 • Als u in Oude statenzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude statenzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude statenzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude statenzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude statenzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude statenzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude statenzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude statenzijl. Uitzonderingen in Oude statenzijl;
 • Als uw werkgever in Oude statenzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude statenzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude statenzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude statenzijl niet geschikt voor uw werk in Oude statenzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Oude statenzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude statenzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude statenzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude statenzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude statenzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Oude statenzijl u eveneens wel ontslaan.