Ontslag Oude schouw /alde skou

Uw werkgever in Oude schouw /alde skou mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude schouw /alde skou zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude schouw /alde skou

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude schouw /alde skou. Uw werkgever in Oude schouw /alde skou mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude schouw /alde skou arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude schouw /alde skou niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude schouw /alde skou te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude schouw /alde skou u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude schouw /alde skou of met bevallingsverlof bent in Oude schouw /alde skou.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude schouw /alde skou kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude schouw /alde skou die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude schouw /alde skou
 • Als u in Oude schouw /alde skou lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude schouw /alde skou wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude schouw /alde skou lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude schouw /alde skou lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude schouw /alde skou wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude schouw /alde skou op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude schouw /alde skou

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude schouw /alde skou. Uitzonderingen in Oude schouw /alde skou;
 • Als uw werkgever in Oude schouw /alde skou bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude schouw /alde skou aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude schouw /alde skou gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude schouw /alde skou niet geschikt voor uw werk in Oude schouw /alde skou of
 • u functioneert niet voldoende in Oude schouw /alde skou.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude schouw /alde skou

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude schouw /alde skou niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude schouw /alde skou of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude schouw /alde skou verblijft, dan mag uw werkgever in Oude schouw /alde skou u eveneens wel ontslaan.