Ontslag Oude roodehaan

Uw werkgever in Oude roodehaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude roodehaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude roodehaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude roodehaan. Uw werkgever in Oude roodehaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude roodehaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude roodehaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude roodehaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude roodehaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude roodehaan of met bevallingsverlof bent in Oude roodehaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude roodehaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude roodehaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude roodehaan
 • Als u in Oude roodehaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude roodehaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude roodehaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude roodehaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude roodehaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude roodehaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude roodehaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude roodehaan. Uitzonderingen in Oude roodehaan;
 • Als uw werkgever in Oude roodehaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude roodehaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude roodehaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude roodehaan niet geschikt voor uw werk in Oude roodehaan of
 • u functioneert niet voldoende in Oude roodehaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude roodehaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude roodehaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude roodehaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude roodehaan verblijft, dan mag uw werkgever in Oude roodehaan u eveneens wel ontslaan.