Ontslag Oude polder

Uw werkgever in Oude polder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude polder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude polder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude polder. Uw werkgever in Oude polder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude polder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude polder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude polder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude polder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude polder of met bevallingsverlof bent in Oude polder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude polder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude polder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude polder
 • Als u in Oude polder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude polder wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude polder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude polder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude polder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude polder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude polder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude polder. Uitzonderingen in Oude polder;
 • Als uw werkgever in Oude polder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude polder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude polder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude polder niet geschikt voor uw werk in Oude polder of
 • u functioneert niet voldoende in Oude polder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude polder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude polder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude polder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude polder verblijft, dan mag uw werkgever in Oude polder u eveneens wel ontslaan.