Ontslag Oude pekela

Uw werkgever in Oude pekela mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude pekela zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude pekela

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude pekela. Uw werkgever in Oude pekela mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude pekela arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude pekela niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude pekela te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude pekela u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude pekela of met bevallingsverlof bent in Oude pekela.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude pekela kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude pekela die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude pekela
 • Als u in Oude pekela lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude pekela wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude pekela lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude pekela lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude pekela wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude pekela op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude pekela

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude pekela. Uitzonderingen in Oude pekela;
 • Als uw werkgever in Oude pekela bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude pekela aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude pekela gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude pekela niet geschikt voor uw werk in Oude pekela of
 • u functioneert niet voldoende in Oude pekela.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude pekela

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude pekela niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude pekela of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude pekela verblijft, dan mag uw werkgever in Oude pekela u eveneens wel ontslaan.