Ontslag Oude-niedorp

Uw werkgever in Oude-niedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude-niedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude-niedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude-niedorp. Uw werkgever in Oude-niedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude-niedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude-niedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude-niedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude-niedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude-niedorp of met bevallingsverlof bent in Oude-niedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude-niedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude-niedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude-niedorp
 • Als u in Oude-niedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude-niedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude-niedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude-niedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude-niedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude-niedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude-niedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude-niedorp. Uitzonderingen in Oude-niedorp;
 • Als uw werkgever in Oude-niedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude-niedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude-niedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude-niedorp niet geschikt voor uw werk in Oude-niedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Oude-niedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude-niedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude-niedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude-niedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude-niedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Oude-niedorp u eveneens wel ontslaan.