Ontslag Oude molen

Uw werkgever in Oude molen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude molen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude molen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude molen. Uw werkgever in Oude molen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude molen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude molen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude molen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude molen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude molen of met bevallingsverlof bent in Oude molen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude molen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude molen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude molen
 • Als u in Oude molen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude molen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude molen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude molen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude molen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude molen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude molen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude molen. Uitzonderingen in Oude molen;
 • Als uw werkgever in Oude molen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude molen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude molen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude molen niet geschikt voor uw werk in Oude molen of
 • u functioneert niet voldoende in Oude molen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude molen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude molen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude molen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude molen verblijft, dan mag uw werkgever in Oude molen u eveneens wel ontslaan.