Ontslag Oude meer

Uw werkgever in Oude meer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude meer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude meer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude meer. Uw werkgever in Oude meer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude meer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude meer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude meer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude meer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude meer of met bevallingsverlof bent in Oude meer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude meer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude meer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude meer
 • Als u in Oude meer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude meer wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude meer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude meer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude meer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude meer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude meer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude meer. Uitzonderingen in Oude meer;
 • Als uw werkgever in Oude meer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude meer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude meer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude meer niet geschikt voor uw werk in Oude meer of
 • u functioneert niet voldoende in Oude meer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude meer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude meer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude meer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude meer verblijft, dan mag uw werkgever in Oude meer u eveneens wel ontslaan.