Ontslag Oude maasdijk

Uw werkgever in Oude maasdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude maasdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude maasdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude maasdijk. Uw werkgever in Oude maasdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude maasdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude maasdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude maasdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude maasdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude maasdijk of met bevallingsverlof bent in Oude maasdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude maasdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude maasdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude maasdijk
 • Als u in Oude maasdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude maasdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude maasdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude maasdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude maasdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude maasdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude maasdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude maasdijk. Uitzonderingen in Oude maasdijk;
 • Als uw werkgever in Oude maasdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude maasdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude maasdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude maasdijk niet geschikt voor uw werk in Oude maasdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oude maasdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude maasdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude maasdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude maasdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude maasdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oude maasdijk u eveneens wel ontslaan.