Ontslag Oude leede

Uw werkgever in Oude leede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude leede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude leede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude leede. Uw werkgever in Oude leede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude leede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude leede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude leede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude leede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude leede of met bevallingsverlof bent in Oude leede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude leede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude leede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude leede
 • Als u in Oude leede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude leede wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude leede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude leede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude leede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude leede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude leede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude leede. Uitzonderingen in Oude leede;
 • Als uw werkgever in Oude leede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude leede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude leede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude leede niet geschikt voor uw werk in Oude leede of
 • u functioneert niet voldoende in Oude leede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude leede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude leede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude leede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude leede verblijft, dan mag uw werkgever in Oude leede u eveneens wel ontslaan.