Ontslag Oude kerk

Uw werkgever in Oude kerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude kerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude kerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude kerk. Uw werkgever in Oude kerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude kerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude kerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude kerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude kerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude kerk of met bevallingsverlof bent in Oude kerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude kerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude kerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude kerk
 • Als u in Oude kerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude kerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude kerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude kerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude kerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude kerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude kerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude kerk. Uitzonderingen in Oude kerk;
 • Als uw werkgever in Oude kerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude kerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude kerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude kerk niet geschikt voor uw werk in Oude kerk of
 • u functioneert niet voldoende in Oude kerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude kerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude kerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude kerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude kerk verblijft, dan mag uw werkgever in Oude kerk u eveneens wel ontslaan.