Ontslag Oude bildtzijl /aldebiltsyl

Uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oude bildtzijl /aldebiltsyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oude bildtzijl /aldebiltsyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oude bildtzijl /aldebiltsyl. Uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oude bildtzijl /aldebiltsyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oude bildtzijl /aldebiltsyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oude bildtzijl /aldebiltsyl of met bevallingsverlof bent in Oude bildtzijl /aldebiltsyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oude bildtzijl /aldebiltsyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oude bildtzijl /aldebiltsyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oude bildtzijl /aldebiltsyl
 • Als u in Oude bildtzijl /aldebiltsyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oude bildtzijl /aldebiltsyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Oude bildtzijl /aldebiltsyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oude bildtzijl /aldebiltsyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oude bildtzijl /aldebiltsyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oude bildtzijl /aldebiltsyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oude bildtzijl /aldebiltsyl. Uitzonderingen in Oude bildtzijl /aldebiltsyl;
 • Als uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oude bildtzijl /aldebiltsyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl niet geschikt voor uw werk in Oude bildtzijl /aldebiltsyl of
 • u functioneert niet voldoende in Oude bildtzijl /aldebiltsyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oude bildtzijl /aldebiltsyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oude bildtzijl /aldebiltsyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oude bildtzijl /aldebiltsyl verblijft, dan mag uw werkgever in Oude bildtzijl /aldebiltsyl u eveneens wel ontslaan.