Ontslag Oud veeningen

Uw werkgever in Oud veeningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud veeningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud veeningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud veeningen. Uw werkgever in Oud veeningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud veeningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud veeningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud veeningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud veeningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud veeningen of met bevallingsverlof bent in Oud veeningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud veeningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud veeningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud veeningen
 • Als u in Oud veeningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud veeningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud veeningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud veeningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud veeningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud veeningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud veeningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud veeningen. Uitzonderingen in Oud veeningen;
 • Als uw werkgever in Oud veeningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud veeningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud veeningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud veeningen niet geschikt voor uw werk in Oud veeningen of
 • u functioneert niet voldoende in Oud veeningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud veeningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud veeningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud veeningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud veeningen verblijft, dan mag uw werkgever in Oud veeningen u eveneens wel ontslaan.