Ontslag Oud-sabbinge

Uw werkgever in Oud-sabbinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud-sabbinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud-sabbinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud-sabbinge. Uw werkgever in Oud-sabbinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud-sabbinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud-sabbinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud-sabbinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud-sabbinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud-sabbinge of met bevallingsverlof bent in Oud-sabbinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud-sabbinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud-sabbinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud-sabbinge
 • Als u in Oud-sabbinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud-sabbinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud-sabbinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud-sabbinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud-sabbinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud-sabbinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud-sabbinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud-sabbinge. Uitzonderingen in Oud-sabbinge;
 • Als uw werkgever in Oud-sabbinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud-sabbinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud-sabbinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud-sabbinge niet geschikt voor uw werk in Oud-sabbinge of
 • u functioneert niet voldoende in Oud-sabbinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud-sabbinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud-sabbinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud-sabbinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud-sabbinge verblijft, dan mag uw werkgever in Oud-sabbinge u eveneens wel ontslaan.