Ontslag Oud ootmarsum

Uw werkgever in Oud ootmarsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud ootmarsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud ootmarsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud ootmarsum. Uw werkgever in Oud ootmarsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud ootmarsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud ootmarsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud ootmarsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud ootmarsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud ootmarsum of met bevallingsverlof bent in Oud ootmarsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud ootmarsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud ootmarsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud ootmarsum
 • Als u in Oud ootmarsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud ootmarsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud ootmarsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud ootmarsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud ootmarsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud ootmarsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud ootmarsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud ootmarsum. Uitzonderingen in Oud ootmarsum;
 • Als uw werkgever in Oud ootmarsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud ootmarsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud ootmarsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud ootmarsum niet geschikt voor uw werk in Oud ootmarsum of
 • u functioneert niet voldoende in Oud ootmarsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud ootmarsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud ootmarsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud ootmarsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud ootmarsum verblijft, dan mag uw werkgever in Oud ootmarsum u eveneens wel ontslaan.