Ontslag Oud lemiers

Uw werkgever in Oud lemiers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud lemiers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud lemiers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud lemiers. Uw werkgever in Oud lemiers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud lemiers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud lemiers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud lemiers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud lemiers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud lemiers of met bevallingsverlof bent in Oud lemiers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud lemiers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud lemiers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud lemiers
 • Als u in Oud lemiers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud lemiers wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud lemiers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud lemiers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud lemiers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud lemiers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud lemiers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud lemiers. Uitzonderingen in Oud lemiers;
 • Als uw werkgever in Oud lemiers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud lemiers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud lemiers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud lemiers niet geschikt voor uw werk in Oud lemiers of
 • u functioneert niet voldoende in Oud lemiers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud lemiers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud lemiers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud lemiers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud lemiers verblijft, dan mag uw werkgever in Oud lemiers u eveneens wel ontslaan.