Ontslag Oud kerkhof

Uw werkgever in Oud kerkhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud kerkhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud kerkhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud kerkhof. Uw werkgever in Oud kerkhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud kerkhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud kerkhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud kerkhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud kerkhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud kerkhof of met bevallingsverlof bent in Oud kerkhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud kerkhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud kerkhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud kerkhof
 • Als u in Oud kerkhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud kerkhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud kerkhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud kerkhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud kerkhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud kerkhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud kerkhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud kerkhof. Uitzonderingen in Oud kerkhof;
 • Als uw werkgever in Oud kerkhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud kerkhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud kerkhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud kerkhof niet geschikt voor uw werk in Oud kerkhof of
 • u functioneert niet voldoende in Oud kerkhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud kerkhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud kerkhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud kerkhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud kerkhof verblijft, dan mag uw werkgever in Oud kerkhof u eveneens wel ontslaan.