Ontslag Oud gastel

Uw werkgever in Oud gastel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud gastel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud gastel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud gastel. Uw werkgever in Oud gastel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud gastel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud gastel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud gastel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud gastel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud gastel of met bevallingsverlof bent in Oud gastel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud gastel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud gastel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud gastel
 • Als u in Oud gastel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud gastel wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud gastel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud gastel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud gastel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud gastel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud gastel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud gastel. Uitzonderingen in Oud gastel;
 • Als uw werkgever in Oud gastel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud gastel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud gastel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud gastel niet geschikt voor uw werk in Oud gastel of
 • u functioneert niet voldoende in Oud gastel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud gastel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud gastel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud gastel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud gastel verblijft, dan mag uw werkgever in Oud gastel u eveneens wel ontslaan.