Ontslag Oud-dijk

Uw werkgever in Oud-dijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud-dijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud-dijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud-dijk. Uw werkgever in Oud-dijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud-dijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud-dijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud-dijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud-dijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud-dijk of met bevallingsverlof bent in Oud-dijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud-dijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud-dijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud-dijk
 • Als u in Oud-dijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud-dijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud-dijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud-dijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud-dijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud-dijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud-dijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud-dijk. Uitzonderingen in Oud-dijk;
 • Als uw werkgever in Oud-dijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud-dijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud-dijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud-dijk niet geschikt voor uw werk in Oud-dijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oud-dijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud-dijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud-dijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud-dijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud-dijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oud-dijk u eveneens wel ontslaan.