Ontslag Oud-bergentheim

Uw werkgever in Oud-bergentheim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud-bergentheim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud-bergentheim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud-bergentheim. Uw werkgever in Oud-bergentheim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud-bergentheim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud-bergentheim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud-bergentheim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud-bergentheim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud-bergentheim of met bevallingsverlof bent in Oud-bergentheim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud-bergentheim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud-bergentheim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud-bergentheim
 • Als u in Oud-bergentheim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud-bergentheim wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud-bergentheim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud-bergentheim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud-bergentheim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud-bergentheim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud-bergentheim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud-bergentheim. Uitzonderingen in Oud-bergentheim;
 • Als uw werkgever in Oud-bergentheim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud-bergentheim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud-bergentheim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud-bergentheim niet geschikt voor uw werk in Oud-bergentheim of
 • u functioneert niet voldoende in Oud-bergentheim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud-bergentheim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud-bergentheim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud-bergentheim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud-bergentheim verblijft, dan mag uw werkgever in Oud-bergentheim u eveneens wel ontslaan.