Ontslag Oud annerveen

Uw werkgever in Oud annerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud annerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud annerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud annerveen. Uw werkgever in Oud annerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud annerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud annerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud annerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud annerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud annerveen of met bevallingsverlof bent in Oud annerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud annerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud annerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud annerveen
 • Als u in Oud annerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud annerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud annerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud annerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud annerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud annerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud annerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud annerveen. Uitzonderingen in Oud annerveen;
 • Als uw werkgever in Oud annerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud annerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud annerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud annerveen niet geschikt voor uw werk in Oud annerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Oud annerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud annerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud annerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud annerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud annerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Oud annerveen u eveneens wel ontslaan.