Ontslag Oud ade

Uw werkgever in Oud ade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oud ade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oud ade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oud ade. Uw werkgever in Oud ade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oud ade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oud ade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oud ade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oud ade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oud ade of met bevallingsverlof bent in Oud ade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oud ade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oud ade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oud ade
 • Als u in Oud ade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oud ade wilt opnemen;
 • Omdat u in Oud ade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oud ade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oud ade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oud ade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oud ade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oud ade. Uitzonderingen in Oud ade;
 • Als uw werkgever in Oud ade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oud ade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oud ade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oud ade niet geschikt voor uw werk in Oud ade of
 • u functioneert niet voldoende in Oud ade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oud ade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oud ade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oud ade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oud ade verblijft, dan mag uw werkgever in Oud ade u eveneens wel ontslaan.