Ontslag Ottoland

Uw werkgever in Ottoland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ottoland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ottoland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ottoland. Uw werkgever in Ottoland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ottoland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ottoland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ottoland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ottoland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ottoland of met bevallingsverlof bent in Ottoland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ottoland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ottoland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ottoland
 • Als u in Ottoland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ottoland wilt opnemen;
 • Omdat u in Ottoland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ottoland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ottoland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ottoland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ottoland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ottoland. Uitzonderingen in Ottoland;
 • Als uw werkgever in Ottoland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ottoland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ottoland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ottoland niet geschikt voor uw werk in Ottoland of
 • u functioneert niet voldoende in Ottoland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ottoland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ottoland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ottoland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ottoland verblijft, dan mag uw werkgever in Ottoland u eveneens wel ontslaan.