Ontslag Ottersum

Uw werkgever in Ottersum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ottersum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ottersum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ottersum. Uw werkgever in Ottersum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ottersum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ottersum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ottersum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ottersum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ottersum of met bevallingsverlof bent in Ottersum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ottersum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ottersum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ottersum
 • Als u in Ottersum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ottersum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ottersum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ottersum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ottersum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ottersum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ottersum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ottersum. Uitzonderingen in Ottersum;
 • Als uw werkgever in Ottersum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ottersum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ottersum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ottersum niet geschikt voor uw werk in Ottersum of
 • u functioneert niet voldoende in Ottersum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ottersum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ottersum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ottersum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ottersum verblijft, dan mag uw werkgever in Ottersum u eveneens wel ontslaan.