Ontslag Otterlo

Uw werkgever in Otterlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Otterlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Otterlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Otterlo. Uw werkgever in Otterlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Otterlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Otterlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Otterlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Otterlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Otterlo of met bevallingsverlof bent in Otterlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Otterlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Otterlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Otterlo
 • Als u in Otterlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Otterlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Otterlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Otterlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Otterlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Otterlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Otterlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Otterlo. Uitzonderingen in Otterlo;
 • Als uw werkgever in Otterlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Otterlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Otterlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Otterlo niet geschikt voor uw werk in Otterlo of
 • u functioneert niet voldoende in Otterlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Otterlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Otterlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Otterlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Otterlo verblijft, dan mag uw werkgever in Otterlo u eveneens wel ontslaan.