Ontslag Otterdijk

Uw werkgever in Otterdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Otterdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Otterdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Otterdijk. Uw werkgever in Otterdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Otterdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Otterdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Otterdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Otterdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Otterdijk of met bevallingsverlof bent in Otterdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Otterdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Otterdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Otterdijk
 • Als u in Otterdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Otterdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Otterdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Otterdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Otterdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Otterdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Otterdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Otterdijk. Uitzonderingen in Otterdijk;
 • Als uw werkgever in Otterdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Otterdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Otterdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Otterdijk niet geschikt voor uw werk in Otterdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Otterdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Otterdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Otterdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Otterdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Otterdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Otterdijk u eveneens wel ontslaan.