Ontslag Othene

Uw werkgever in Othene mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Othene zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Othene

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Othene. Uw werkgever in Othene mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Othene arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Othene niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Othene te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Othene u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Othene of met bevallingsverlof bent in Othene.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Othene kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Othene die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Othene
 • Als u in Othene lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Othene wilt opnemen;
 • Omdat u in Othene lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Othene lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Othene wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Othene op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Othene

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Othene. Uitzonderingen in Othene;
 • Als uw werkgever in Othene bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Othene aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Othene gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Othene niet geschikt voor uw werk in Othene of
 • u functioneert niet voldoende in Othene.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Othene

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Othene niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Othene of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Othene verblijft, dan mag uw werkgever in Othene u eveneens wel ontslaan.