Ontslag Oterleek

Uw werkgever in Oterleek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oterleek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oterleek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oterleek. Uw werkgever in Oterleek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oterleek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oterleek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oterleek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oterleek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oterleek of met bevallingsverlof bent in Oterleek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oterleek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oterleek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oterleek
 • Als u in Oterleek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oterleek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oterleek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oterleek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oterleek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oterleek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oterleek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oterleek. Uitzonderingen in Oterleek;
 • Als uw werkgever in Oterleek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oterleek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oterleek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oterleek niet geschikt voor uw werk in Oterleek of
 • u functioneert niet voldoende in Oterleek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oterleek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oterleek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oterleek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oterleek verblijft, dan mag uw werkgever in Oterleek u eveneens wel ontslaan.