Ontslag Osterbos

Uw werkgever in Osterbos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Osterbos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Osterbos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Osterbos. Uw werkgever in Osterbos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Osterbos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Osterbos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Osterbos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Osterbos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Osterbos of met bevallingsverlof bent in Osterbos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Osterbos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Osterbos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Osterbos
 • Als u in Osterbos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Osterbos wilt opnemen;
 • Omdat u in Osterbos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Osterbos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Osterbos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Osterbos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Osterbos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Osterbos. Uitzonderingen in Osterbos;
 • Als uw werkgever in Osterbos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Osterbos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Osterbos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Osterbos niet geschikt voor uw werk in Osterbos of
 • u functioneert niet voldoende in Osterbos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Osterbos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Osterbos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Osterbos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Osterbos verblijft, dan mag uw werkgever in Osterbos u eveneens wel ontslaan.