Ontslag Ostaaijen

Uw werkgever in Ostaaijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ostaaijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ostaaijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ostaaijen. Uw werkgever in Ostaaijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ostaaijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ostaaijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ostaaijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ostaaijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ostaaijen of met bevallingsverlof bent in Ostaaijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ostaaijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ostaaijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ostaaijen
 • Als u in Ostaaijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ostaaijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ostaaijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ostaaijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ostaaijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ostaaijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ostaaijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ostaaijen. Uitzonderingen in Ostaaijen;
 • Als uw werkgever in Ostaaijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ostaaijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ostaaijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ostaaijen niet geschikt voor uw werk in Ostaaijen of
 • u functioneert niet voldoende in Ostaaijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ostaaijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ostaaijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ostaaijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ostaaijen verblijft, dan mag uw werkgever in Ostaaijen u eveneens wel ontslaan.