Ontslag Ossenzijl

Uw werkgever in Ossenzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ossenzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ossenzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ossenzijl. Uw werkgever in Ossenzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ossenzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ossenzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ossenzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ossenzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ossenzijl of met bevallingsverlof bent in Ossenzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ossenzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ossenzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ossenzijl
 • Als u in Ossenzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ossenzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Ossenzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ossenzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ossenzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ossenzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ossenzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ossenzijl. Uitzonderingen in Ossenzijl;
 • Als uw werkgever in Ossenzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ossenzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ossenzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ossenzijl niet geschikt voor uw werk in Ossenzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Ossenzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ossenzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ossenzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ossenzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ossenzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Ossenzijl u eveneens wel ontslaan.