Ontslag Ossenwaard

Uw werkgever in Ossenwaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ossenwaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ossenwaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ossenwaard. Uw werkgever in Ossenwaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ossenwaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ossenwaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ossenwaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ossenwaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ossenwaard of met bevallingsverlof bent in Ossenwaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ossenwaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ossenwaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ossenwaard
 • Als u in Ossenwaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ossenwaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Ossenwaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ossenwaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ossenwaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ossenwaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ossenwaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ossenwaard. Uitzonderingen in Ossenwaard;
 • Als uw werkgever in Ossenwaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ossenwaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ossenwaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ossenwaard niet geschikt voor uw werk in Ossenwaard of
 • u functioneert niet voldoende in Ossenwaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ossenwaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ossenwaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ossenwaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ossenwaard verblijft, dan mag uw werkgever in Ossenwaard u eveneens wel ontslaan.