Ontslag Ossenisse

Uw werkgever in Ossenisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ossenisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ossenisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ossenisse. Uw werkgever in Ossenisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ossenisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ossenisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ossenisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ossenisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ossenisse of met bevallingsverlof bent in Ossenisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ossenisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ossenisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ossenisse
 • Als u in Ossenisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ossenisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Ossenisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ossenisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ossenisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ossenisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ossenisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ossenisse. Uitzonderingen in Ossenisse;
 • Als uw werkgever in Ossenisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ossenisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ossenisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ossenisse niet geschikt voor uw werk in Ossenisse of
 • u functioneert niet voldoende in Ossenisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ossenisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ossenisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ossenisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ossenisse verblijft, dan mag uw werkgever in Ossenisse u eveneens wel ontslaan.