Ontslag Ossendrecht

Uw werkgever in Ossendrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ossendrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ossendrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ossendrecht. Uw werkgever in Ossendrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ossendrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ossendrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ossendrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ossendrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ossendrecht of met bevallingsverlof bent in Ossendrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ossendrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ossendrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ossendrecht
 • Als u in Ossendrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ossendrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Ossendrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ossendrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ossendrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ossendrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ossendrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ossendrecht. Uitzonderingen in Ossendrecht;
 • Als uw werkgever in Ossendrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ossendrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ossendrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ossendrecht niet geschikt voor uw werk in Ossendrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Ossendrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ossendrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ossendrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ossendrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ossendrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Ossendrecht u eveneens wel ontslaan.