Ontslag Ospeldijk

Uw werkgever in Ospeldijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ospeldijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ospeldijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ospeldijk. Uw werkgever in Ospeldijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ospeldijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ospeldijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ospeldijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ospeldijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ospeldijk of met bevallingsverlof bent in Ospeldijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ospeldijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ospeldijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ospeldijk
 • Als u in Ospeldijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ospeldijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ospeldijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ospeldijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ospeldijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ospeldijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ospeldijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ospeldijk. Uitzonderingen in Ospeldijk;
 • Als uw werkgever in Ospeldijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ospeldijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ospeldijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ospeldijk niet geschikt voor uw werk in Ospeldijk of
 • u functioneert niet voldoende in Ospeldijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ospeldijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ospeldijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ospeldijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ospeldijk verblijft, dan mag uw werkgever in Ospeldijk u eveneens wel ontslaan.