Ontslag Ospel

Uw werkgever in Ospel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ospel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ospel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ospel. Uw werkgever in Ospel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ospel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ospel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ospel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ospel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ospel of met bevallingsverlof bent in Ospel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ospel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ospel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ospel
 • Als u in Ospel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ospel wilt opnemen;
 • Omdat u in Ospel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ospel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ospel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ospel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ospel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ospel. Uitzonderingen in Ospel;
 • Als uw werkgever in Ospel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ospel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ospel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ospel niet geschikt voor uw werk in Ospel of
 • u functioneert niet voldoende in Ospel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ospel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ospel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ospel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ospel verblijft, dan mag uw werkgever in Ospel u eveneens wel ontslaan.