Ontslag Osingahuizen /osingahuzen

Uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Osingahuizen /osingahuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Osingahuizen /osingahuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Osingahuizen /osingahuzen. Uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Osingahuizen /osingahuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Osingahuizen /osingahuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Osingahuizen /osingahuzen of met bevallingsverlof bent in Osingahuizen /osingahuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Osingahuizen /osingahuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Osingahuizen /osingahuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Osingahuizen /osingahuzen
 • Als u in Osingahuizen /osingahuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Osingahuizen /osingahuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Osingahuizen /osingahuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Osingahuizen /osingahuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Osingahuizen /osingahuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Osingahuizen /osingahuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Osingahuizen /osingahuzen. Uitzonderingen in Osingahuizen /osingahuzen;
 • Als uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Osingahuizen /osingahuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Osingahuizen /osingahuzen niet geschikt voor uw werk in Osingahuizen /osingahuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Osingahuizen /osingahuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Osingahuizen /osingahuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Osingahuizen /osingahuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Osingahuizen /osingahuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Osingahuizen /osingahuzen u eveneens wel ontslaan.